Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

Duszpasterze pracujący w parafii :

Ks. mgr Tomasz Bernard Król - Proboszcz

Ks. Tomasz Bernard Król urodził się 20 VIII  1955 r.

Święcenia kapłańskie przyjął  -  17 V 1986 r.

  /  Czytaj  dalej  ......... /    

W Lęborku jest proboszczem od  01 lipca 1994 r.

Imieniny  księdza  obchodzimy  03 lipca

W dniu 01.07.2011r  Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga nominował Ks. Proboszcza na KANONIKA

Ks. mgr Michał Matusik - wikariusz

Święcenia kapłańskie przyjął  -  30 maja 2010 r.

Urodzony w dniu 28 sierpień 1985

Duszpasterze którzy pracowali w parafii :

Ks. Adam Kapelusz                -            wikariusz              1994 r.  - 1997 r.

Ks. mgr  Grzegorz Sobota       -            wikariusz              1997 r.  - 1999 r.

Ks. Janusz Modrzejewski         -            wikariusz              1999 r.  - 2000 r.

Ks. mgr Adam Kałduński          -            wikariusz              1999 r.  - 2000 r.

Ks. Marek Weltrowski             -            wikariusz               2000 r.  - 2000 r.    lipiec - listopad

Ks. Antoni Firmanty                -             wikariusz              2000 r.  - 2002 r.

Ks. Waldemar Marczak             -             wikariusz              2000 r.  - 2002 r.

Ks. mgr  Ireneusz Brzeziński       -             wikariusz              2002 r.  - 2006 r.

Ks. mgr lic.  Dariusz  Knut          -             wikariusz              2006 r.   - 2010 r.

Ks. mgr Roman Dudek               -             wikariusz              2010 r.  - 2013 r.
Duszpasterze Rezydenci

Ks. Józef  Kornaus                                                                  1995 r. – 2001 r.

Ks. Józef  Piszczan                                                                  2002 r. - 2016 r.
Kapłani pochodzący z naszej Parafii :

O. Eugeniusz Wetta - franciszkanin, pracujący w Ekwadorze.  

Ks. mgr Adam Kłosowski - salezjanin, pracujący do 2012 w Sri Lance, od 2013 w Argentynie.