Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

Duchowa adopcja dziecka poczętego. Czym jest ?

- modlitwą w obronie poczętego życia
- osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu

 

"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu."

Z 'Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego' - 1956 r."

- pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

- duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.

 

  Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej:

  radosnej , bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario ) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

 

  Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia, np.:

  - częsta Spowiedź i Komunia Św.,

  - adoracja Najświętszego Sakramentu,

  - czytanie Pisma Św,

  - post o chlebie i wodzie,

  - walka z nałogami,

  - pomoc potrzebującym,

  - modlitwy (litanie, koronki )

 

Jak powstała ?

- powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia  za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele oo. Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

Jakie są owoce duchowej adopcji ?

- duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk  ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

 

Kto  może podjąć duchową adopcję ?

- duchową adopcję może podejmować każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
- można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
- za każdym razem trzeba na nowo złożyć przyrzeczenia.
- duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
- długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać.

  W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
- osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogą podejmować duchową adopcję, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
- wskazane jest, by przyrzeczenia duchowej adopcji były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie, czyli odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

MODLITWA  CODZIENNA

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom  miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.

 

FORMUŁA  PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ  ADOPCJI

    Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, .................................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia …................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:
-odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
-codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
-przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
1....................
2....................
3....................