poniedziałek, 31 październik 2022 21:48

Uroczystość Wszystkich Świętych   2022

  1. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. tak jak w niedziele. Na tej drodze towarzyszą nam rzesze świętych i błogosławionych rozjaśniając drogę wiary blaskiem swego człowieczeństwa. To Oni podczymują nasze kroki wstawienniczą modlitwą. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy w drodze i przechodniami. Idea dzisiejszej Uroczystości zawarta jest w bardzo syntetycznej formie w dzisiejszej modlitwie dnia: „Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych”. Oby nasze dzisiejsze radosne i podniosłe spotkanie umocniło w nas pragnienie świętości. Przypominamy o obowiązku Mszy św.
  2. Dziś od południa przez listopad za nawiedzanie cmentarza i odmówienie modlitwy w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny.
  3. Jutro wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych. Ofiarujmy im naszą modlitwę, nawiedzając cmentarz i uczestnicząc we Mszy Świętej. Msze św. o 8.00,10.00,17.00. Przez listopad przed Mszą św. wieczorną będą odmawiane wypominki i odmawiany Różaniec za zmarłych. Będzie odprawiana Msza św. wspólna za zmarłych poleconych w wypominkach. Pamiętajmy o zmarłych w modlitwach i wypominkach. Kartki na wypominki można wziąć z kościoła i składać w kancelarii parafialnej lub do koszyka na tacy. Zachęcam do składania wypominek jednorazowych, wypominek na Mszę św. zbiorową Gregoriańską, i wypominek rocznych na cały rok. Złożone ofiary przeznaczone są na inwestycje kościoła.
  4. 4. Od jutra Msza św. wieczorna o 00 z wyjątkiem niedziel i Uroczystości.
  5. 5. W tygodniu przypadają dni Eucharystyczne m. listopada: I czwartek, I piątek, I sobota. Okazja do spowiedzi przed Mszą św. I czwartek Godzina Święta od godz.00: Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwy o powołania kapłańskie. Na tę Adorację zapraszamy wszystkich z Apostolatu Margaretka i tych którym leży troska nowych powołań kapłańskich.
  6. 6. Intencje mszalne można składać w biurze parafialnym, czynne po Mszy św. Zachęcamy do pamięci o bliskich właśnie poprzez ofiarę Mszy świętej. Msza św. jest najcenniejszym darem.
  • . „Bóg zapłać” za modlitwy i ofiary na inwestycje kościoła. Bądźmy solidarni przy budowie świątyni.
  1. 8. Dziękuję za niestawianie obuwia na klęczni ławek.
  2. 9. Z racji Uroczystość Wszystkich Świętych składamy najserdeczniejsze życzenia dla każdego.