niedziela, 22 marzec 2020 09:01

 

Duchowa Adopcja dziecka poczętego

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Matka

 

 

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 2020

 

 

http://parafia-alberta.eu/wp-content/uploads/2018/04/duhcowa-adopcja-1132x509.jpg

 

W środę 25 marca br. świętujemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzoną też jako Dzień Świętości Życia. Jest to szczególny dzień, w którym co roku wielu katolików podejmuje wielkie i szlachetne dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.

 

Podczas Eucharystii w naszej parafii osoby podejmują się tego dzieła, mającego pomóc tym, których życie w łonie matki jest zagrożone, zarówno przez planowaną aborcję, jak przez uwarunkowania naturalne (np. różnego rodzaju choroby).

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną zmianie ulegają parafialne obchody Dnia Świętości Życia. 

 

 • Msza św. z obrzędem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w kościele dostępna będzie poprzez transmisję internetową na stronie parafii. Zapraszamy do duchowej łączności, a osoby pragnące podjąć duchową adopcję o powtarzanie na głos podczas transmisji słów przyrzeczenia.

 • Zalecamy prywatny sposób podjęcia duchowej adopcji, poprzez indywidualne odmówienie formuły przyrzeczenia. Deklaracje przystąpienia do duchowej adopcji są wyłożone z koszykiem, do którego można je składać lub pobrać wydrukowane formuły przyrzeczenia dla osób, które zechcą je złożyć.

 • Istnieje możliwość podjęcia duchowej adopcji w domach. Jeśli do dzieła pragnie przystąpić więcej domowników, obrzęd ten mogą przeprowadzić rodzice, czy też jeden z dorosłych członków rodziny.

  Osoby, które zdecydują się na taką formę proszone są o wypełnienie przygotowanego formularza: imię osoby podejmującej Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i miejsce zamieszkania.

  Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

  *Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
  *Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych *Postanawiam mocno i przyrzekam
  *Że od dnia 25 marca 2020 r.
  *W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
  *Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest wiadome
  *Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
  *Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
  *Tymi modlitwami będą:
  – jedna Tajemnica Różańca św.,
  – moje dobrowolne postanowienia,
  – modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

  “Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą wstawienniczą polegającą na wzięciu w duchową opiekę na 9 miesięcy nieznanego nam poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Polega na odmawianiu jednej dziesiątki różańca świętego każdego dnia przez 9 miesięcy z rozważaniem tajemnicy życia Jezusa i Maryi oraz odmówieniem specjalnej modlitwy w intencji tego dziecka. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, to 9 miesięczna modlitwa w intencji nienarodzonego dziecka, z prośbą, aby narodziło się w kochającej, szczęśliwej rodzinie. Modlitwa ta, jest swego rodzaju pomocą, szczególnie tam, gdzie to dziecko nie jest chciane, nie jest kochane. Trwamy w okresie Wielkiego Postu, to dobry czas na Duchową Adopcję, polegającą na modlitewnym towarzyszeniu dziecku poczętemu w łonie matki. Dzięki włączeniu się w taką modlitwę, sami możemy dużo zyskać, znajdując uznanie w oczach Boga. „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”.

 

Nie zmarnujmy tego czasu, ale skorzystajmy z danej nam przez Boga sposobności do budowania cywilizacji życia i czynienia bliźnim dobra i miłosierdzia. Według słów Jezusa Chrystusa: „są takie złe duchy które można pokonać tylko modlitwą i postem” (Mk 9,29). Dlatego potrzeba całej rzeszy obrońców życia ludzkiego, którzy z różańcem w ręku przeciwstawią się temu wielkiemu złu jakim jest śmierć nienarodzonych, najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego jest nie tylko „tarczą obronną” przed aborcją, ale również leczy zranienia pozostawione w sercu tych osób, które się do niej przyczyniły.

 

Drugim, ważnym wymiarem tej wspaniałej modlitwy jest powierzenie Bogu zagrożonego życia będącego konsekwencją różnych uwarunkowań zdrowotnych oraz rodziców borykających się z trudnościami związanymi z jego przyjęciem.

 

 

Co trzeba wiedzieć o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego:

 

– Duchową Adopcję może podjąć każdy: osoby świeckie, kobiety, mężczyźni, osoby chore, dzieci pod opieką rodziców, w tym osoby żyjące w niesakramentalnym związku.

 

– Duchową Adopcję można podjąć wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

 

– Duchową Adopcję można podjąć wszędzie, ale za każdym razem należy złożyć przyrzeczenie. Zaleca się jednak uroczystą formuję ze względu na wagę i znaczenie tej modlitwy.

 

– Krótkotrwałe przerwanie Duchowej Adopcji nie jest grzechem.

 

– Długa przerwa (miesiąc dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. Świadome zlekceważenie złożonego Bogu przyrzeczenia jest grzechem.

 

 

Kiedy?

 

Podczas każdej Mszy Świętej Obrońców Życia