sobota, 06 styczeń 2018 12:47

 

          OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA OBJAWIENIE PAŃSKIE 2018

1.Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do wiary. A w serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód przynosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. Zatem to kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej komunii z Bogiem.

2. Podczas Mszy Świętej pobłogosławiliśmy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2015) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat” i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju!. Msze św. o7.30,9.00,10.30,12.00, 18.00.W tygodniu o godz. 8.00. W piątek w kościele po Mszy św. porannej do 15.30 Adoracja Najśw. Sakramentu. O 15.00. Godzina Miłosierdzia. Proszę o udział w Adoracji Najśw. Sakramentu.

3. Dziś, przypada Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, także z naszej Parafii(!), aby Dobra Nowina o zbawieniu przyniesionym przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo Boże dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i ludzi spragnionych i poszukujących Boga. Do puszek są zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny, a taca na misje. Zadbajmy, aby przy tej okazji nasze dzieci poczuły się do obowiązku niesienia pomocy rówieśnikom przez modlitwę i wsparcie materialne. Niech również one staną się misjonarzami miłości i pokoju także wśród najbliższych: w rodzinie, w gronie kolegów, koleżanek.

4. Jutro w niedzielę, przypada święto Chrztu Pańskiego i zamyka liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. Zastanowimy się nad własnym chrztem i powołaniem do zbawienia. Warto odpowiedzieć sobie jak ja realizuję w życiu dar chrztu św. i czy bronię wartości wiary. Warto przypomnieć sobie datę i miejsce chrztu i zdać sobie sprawę, że poprzez chrzest stałem się dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem, przeznaczonym do nowego, lepszego – świętego życia, że poprzez chrzest święty rozpoczęła się moja komunia z Panem Bogiem.

5. W dalszym ciągu odbywają się kolędy na terenie parafii. Za przyjęcie, poruszone tematy złożone ofiary na ławki kościoła. Kolęda rozpoczyna się o 15.15, a w sobotę i niedziele o godz. 14.00.

6. Plan wizyt duszpasterskich był odczytany w niedzielę.

7. Dziękuję za domykanie drzwi, wycieranie i niestawianie obuwia na klęczni ławek.