Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

Pragnąc uregulować sprawy  związane z niektórymi sakramentami w biurze parafialnym , należy przygotować  następujące dokumenty :

 

Sakrament Chrztu ŚwiętegoSakrament MałżeństwaSprawy Pogrzebowe
 • zaświadczenie , że osoba  zamieszkuje na terenie parafii
 • zaświadczenie o zawarciu  sakramentu małżeństwa w obliczu Boga i  Kościoła ( w przypadku rodziców dziecka nowo narodzonego )
 • uczestniczyć w życiu parafialnym
 • odpis aktu urodzenia  dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • dowód osobisty osoby  zgłaszającej
 • dane rodziców chrzestnych : imię i nazwisko , data urodzenia , dokładny adres oraz zaświadczenie od proboszcza dotyczące życia religijnego  ( spoza naszej parafii )
 • nauka przed chrztem dla rodziców  chrzestnych – piątek  po  wieczornej Mszy Św. Spotkanie jest obowiązkowe dla rodziców i rodziców chrzestnych;

                           * CHRZEST  w NIEDZIELĘ  O  GODZ. 12.00

 • zaświadczenie o  zamieszkaniu jednej ze stron na terenie parafii
 • zgłoszenie się do biura  parafialnego na 3 miesiące przed planowaną uroczystością zawarcia związku małżeństwa
 • metryka chrztu św. dla osób będących z poza naszej parafii, data tego zaświadczenia musi  być wystawiona w okresie 6 ostatnich miesięcy przez miejscowego proboszcza
 • pisemne potwierdzenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • świadectwo z oceną religii   ( ostatnia klasa szkoły średniej )
 • nauki przedślubne  przeprowadzone przez kapłana
 • nauki przedślubne  przeprowadzone w Poradnictwie Rodzinnym.
 • ustalenie terminu i godziny pochówku oraz miejsce ceremonii pogrzebowych ( kościół parafialny lub kaplica cmentarna ) w parafii
 • odpis aktu zgonu z Urzędu  Stanu Cywilnego
 • gdy osoba nie pochodzi z tej parafii, podanie podstawowych informacji o życiu sakramentalnym
 • załatwienie sprawy pochówku w biurze Zarządu Cmentarza
 • wybranie Zakładu Pogrzebowego