Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

HISTORIA

     Historia Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci jest ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej.
Kult ten ma główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa Symeona: „A Twoją duszę miecz przeniknie”        
(Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa na Golgocie (por. J 19,25-27).     

W 1865 roku po zatwierdzeniu Stowarzyszenia przez Papieża Piusa X, rozesłano do wielu krajów informacje o powstaniu ADS.

     Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, działało aktywnie na terenie naszego kraju wielu ofiarnych Zelatorów.
Jednak kolejne lata rządów komunistycznych spowodowały, że Stowarzyszenia religijne były zniesione i zaprzestały działalności.
 
     W roku 1986 roku, gdy liczba wpisujących się sięgała kilku tysięcy Ks. Żelichowski skierował prośbę do Siedziby ADS we Francji o
wyrażenie zgody na utworzenie Filii ADS w Polsce, przy Sanktuarium Matki Bożej w  Górce Klasztornej.  W 1987 roku Prymas Polski
J.E. Kard. Jozef Glemp wydał dekret zezwalający na utworzenie Filii ADS w Górce Klasztornej. Apostolstwo rozpoczęło więc oficjalną
posługę duszpasterską w Polsce 30 maja 1987 roku pod opieką Księży Misjonarzy Świętej Rodziny.    

W naszej parafii Stowarzyszenie ADS powstało w 2003 roku z inicjatywy księdza proboszcza Tomasza Króla i Pani Leokadii Szuks.              

CELE APOSTOLSTWA

Stowarzyszenie ADS jest zrzeszeniem, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania.
Wstępujący do Apostolstwa poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednać:

- dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,

- dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,

- dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.
 

REALIZUJĄC TEN CEL:

Często kierują swe myśli ku wieczności i starają się wystrzegać grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili życia
oraz żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.
 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

- mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich zapisanych,

- uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach Świętych, która w Polsce
  jest celebrowana codziennie – za żyjących i za zmarłych członków Stowarzyszenia,
 

ISTNIEJĄ TRZY STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI:

I.       Wpisanie do Księgo Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki
         Dobrej Śmierci.
 
II.     Oprócz wpisu do Księgi zobowiązanie do codziennego odmawiania rano i wieczorem 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
        z wezwaniem na końcu: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami” oraz „Św. Józefie – módl się
        za nami”.
III.  Podjęcie modlitwy przypisanej dla II stopnia oraz codzienny wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I
       piątek lub I sobotę miesiąca) przystąpienie do Sakramentu Pojednania i Eucharystii i choćby krótkie wyciszenie się dla
       refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.