Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Odpustu Parafialny, któremu przewodniczył
ks.Prałat-Kanonik Prepozyt Kapituły Kartuskiej
Piotr Krupiński z Kartuz