Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Odpustu Parafialny, któremu przewodniczył
ks.Prałat-Kanonik Prepozyt Kapituły Kartuskiej
Piotr Krupiński z Kartuz


 
 
 
 
 
 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://parafia-nspj-lebork.pl/images/15-06-2012__ODPUST