Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

Wielka  Sobota
    

 
     Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. 
     Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie
     zapala się Paschał  symbol  zmartwychwstałego  Chrystusa. Na paschale  kapłan  żłobi znak krzyża, 
     wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega.
     Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków.
     Amen”.
 
     Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa
     oraz aktualną datę. Następnie  Paschał wnosi się do świątyni, w której jest ciemno, a wierni zapalają
     od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło.
 
     Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) - Exultet, która zaczyna się
     od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią
     dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.
 
     Dalsza  część  liturgii  paschalnej  to  czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię
     zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa
     zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca  uroczysty
     śpiew „Alleluja”. Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede
     wszystkim do chrztu.
     We wszystkich kościołach wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu,
     Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca,Syna i Ducha Świętego.
ŚWIĘCENIE   POKARMÓW  -  godz. 16.00

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Uroczystości  WIELKIEJ   SOBOTY
godz. 20.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://parafia-nspj-lebork.pl/images/Wielka_Sobota_2012r

Więcej w tej kategorii: « Wielki Piątek Wielkanoc »