Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

Wielki   Piątek
     to dzień Krzyża
 
     Wielki Piątek, dzień w którym chrześcijanie wspominają śmierć Chrystusa.
     Centralnym wydarzeniem  w liturgii wielkopiątkowej jest adoracja krzyża.
 
 
     Po południu odprawia się niepowtarzalną wielkopiątkową Liturgię Męki Pańskiej.

      Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie
     wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i  fragment  Listu do Hebrajczyków.
     Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej.

     Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża.

      Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz.  Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża
      i śpiewa trzykrotnie:
      "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata",
      na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem".

     Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go
     adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka
     się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji
     Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

      Ostatnią częścią liturgii Wielkiego  Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego.
      Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się
      Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem 
      - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.
 
     W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://parafia-nspj-lebork.pl/images/Wielki_Pi�tek_2012r