Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

Uroczystość Wszystkich Świętych.

Na tej drodze towarzyszą nam rzesze świętych i błogosławionych rozjaśniając drogę wiary blaskiem swego człowieczeństwa. To Oni podtrzymują nasze kroki wstawienniczą modlitwą. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy w drodze i przechodniami. Jest obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Idea dzisiejszej uroczystości zawarta jest w bardzo syntetycznej formie w dzisiejszej modlitwie dnia: „Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych”. Oby nasze dzisiejsze radosne i podniosłe spotkanie umocniło w nas pragnienie świętości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://parafia-nspj-lebork.pl/images/Wszystkich_�w._2011r