Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

21-04.2011.r

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Kościół katolicki wspomina i czci tajemnicę Eucharystii - Chrystusa, który pozostał z wiernymi pod postaciami chleba i wina, oraz tajemnice Mszy św. i kapłaństwa.

Wielki Czwartek jest też pierwszym dniem Triduum Paschalnego.

Najczęściej przed południem w kościołach katedralnych biskupi odprawiają msze, podczas których księża z całej diecezji odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Poświęcane są oleje używane przy udzielaniu sakramentów: olej katechumenatu, chorych i Krzyżma Świętego. Wieczorem we wszystkich kościołach parafialnych odprawiana jest uroczysta msza św. Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne.

Odprawiane tego dnia uroczystości kościelne symbolizują gromadzenie się uczniów Jezusa na Ostatniej Wieczerzy.
Podczas wieczornej liturgii Wieczerzy Pańskiej biskupi i kapłani dokonują obrzędu umycia nóg. Obrzęd ten symbolizuje służebny charakter kapłaństwa i realizację Chrystusowego testamentu "wzajemnej miłości". Zwyczaj ten nawiązuje do umycia nóg apostołom przez Chrystusa.

Po Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament jest przenoszony do tzw. Kaplicy Przechowania (Ciemnicy), gdzie odbywa się jego adoracja. Na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, a następnie jego pojmania i uwięzienia.

.........poniżej

w oczekiwaniu na Mszę św. .......

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://parafia-nspj-lebork.pl/images/W-Czwartek_2011r