Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

 
ALLELUJA  !!!
JEZUS   ZMARTWYCHWSTAŁ
 
zm

     Pochylamy się nad tajemnicą  Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Stajemy przed pustym grobem. Śpiewamy radosne Alleluja.

    Po dramacie Wielkiego Piątku nastąpił poranek Zmartwychwstania.
Dzisiaj życie pokonało śmierć.Pozwólmy ogarnąć się tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

   Przeniknąć tej tajemnicy do naszej świadomości i wrażliwości, do naszych sumień i serc. Chrystus wyzwala nas z  wszelkiego zniewolenia i egoizmu. Wzywa, abyśmy zdobyli miłość, która buduje i szuka dobra. 

              Zmartwychwstanie Chrystusa  nadało kierunek naszemu życiu.

     Św. Paweł powie: 
„Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych,szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Zmartwychwstanie Chrystusa dało początek naszej drodze do nieba. Przeżyjmy jak najlepiej już teraz, na ziemi tę prawdę.
 
     Niech spotkanie z Zmartwychwstałym umocni w nas pragnienie nieba i życia wiecznego. Benedykt XVI poucza: „nie musi się niczego bać ten, kto spotyka zmartwychwstałego Jezusa i posłusznie Mu się zawierza”.
Nie lękajmy się być świadkami prawdy o Zmartwychwstaniu, wszędzie tam gdzie oczekuje Pan. Tylko on zwycięża świat i daje prawdziwe życie. Niech radosne Alleluja rozbrzmiewa w sercach każdego z nas. Pan zmartwychwstał, Jezus żyje.Pokonał grzech, cierpienie i śmierć. Dzieląc się tą radością pragnę złożyć najgorętsze życzenia wielkanocne. Niech Zmartwychwstały Chrystus rozproszy wszelkie troski i trudności, niech Jego spojrzenie przeniknie nasze dusze i wskaże życiu właściwy kierunek, niech obdarzy nas przemianą serc.
 

                        Pochylając się nad tajemnicą Zmartwychwstania Pańskiego chciałbym

podziękować Wam – drodzy Dobroczyńcy i Dobrodzieje – za Wasz wkład duchowy i materialny w budowę naszej wspólnej świątyni.Dzięki Waszej ofiarności możemy w dalszym ciągu upiększać wnętrze naszego kościoła. Wierzę, że uda się nam w tym roku postawić kamienny ołtarz i położyć posadzkę. W imieniu całej parafii życzę Wam, drodzy Dobrodzieje, abyście pełni radości i szczęścia przyjęli Chrystusa Zmartwychwstałego, który skruszył więzy śmierci i otworzył Nam drogę do nieba.
 
 
Ksiądz  Proboszcz

Tomasz  Król