Serdecznie witamy na stronie Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Nasza parafia została erygowana 1 lipca 1994 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

czest

20.06.2009 r. wyjechaliśmy na pielgrzymkę do Lichenia i Częstochowy. W trakcie podróży ks. Darek zadbał o uduchowienie wszystkich pielgrzymów. Po przybyciu do Lichenia udaliśmy się do Bazyliki, gdzie sprawowana była msza św, po czym mając trochę wolnego czasu przeszliśmy się po pięknym parku wokół Bazyliki. W Częstochowie po krótkim odpoczynku zbieramy się pod Klasztorem i odprawiamy  nabożeństwo drogi krzyżowej na wałach wokół Klasztoru. A wieczorem na błoniach jasnogórskich uczestniczymy w jede­nastym już spotkaniu młodych słuchaczy Radia Maryja, którzy z całej Pol­ski  licznie piel­grzymowali do sanktuarium Matki Bożej Często­chowskiej. Hasłem, które towarzyszyło sobot­niemu spotkaniu na placu przed jasnogórskim szczytem,były słowa "Otoczmy troską życie". Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski.

      W czasie spotkania młodzi wy­słuchali świadectw dotyczących troski o życie i życia w czystości, mo­dlili się na różańcu i wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. Kulmina­cyjnym punktem programu była uroczysta Eucharystia. - Otoczyć tro­ską życie to najpierw  zaprzyjaźnić się z Bogiem, który jest najlepszym Obrońcą człowieka - mówił w homilii ks. bp Tadeusz Płoski.
 
Po Komunii Świętej na dziękczynienie  zabrzmiała pieśń "Abba Ojcze", a po niej odbył się pokaz sztucznych ogni, który roz­świetlał plac. Na zakończenie do pielgrzymów zwrócił się Ojciec Dy­rektor, dziękując wszystkim za obecność i wspólną modlitwę, życząc, by młodzi byli pięknym światłem w świecie. W sobotę przy­padała 38 rocznica święceń kapłań­skich ojca T. Rydzyka, któremu młodzi złożyli życzenia oraz wręczyli kwiaty i pluszową maskotkę Kaczora Donalda w mo­herowym berecie.
 
 
 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://parafia-nspj-lebork.pl/images/2009/Czestochowa

Więcej w tej kategorii: Bierzmowanie »