PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA w Lęborku
" Do Serca Twego racz nas przytulić , w Twym Sercu na wieki racz nas zachować. "
   Strona Główna      Biuro Parafialne
 

BIURO   PARAFIALNE 
 
 
Czynne :   Wtorek - Piątek  godz. 17 30  -  18 00
                         oraz  rano  po  Mszy św.

Natomiast  nie jest  czynne

                                      - w niedziele i uroczystości  kościelne

                                      - w dni świąteczne i wolne od  pracy.
 
 
 
84-300  Lębork
ul. Teligi  22
tel.(059)  863 18 18
http://parafia-nspj-lebork.pl
http:// www.parafia-nspj-lebork.pl
 
 
Kontakt : 
                        
                            :  pleborknspj@wp.pl 
 
                                               :   biuro@parafia-nspj-lebork.pl                         
 
 
Konto  Bankowe   nr:   30932400080002843720000010
 
 
 

SAKRAMENTY

Pragnąc uregulować sprawy  związane z niektórymi sakramentami w biurze parafialnym , należy przygotować  następujące dokumenty :
 
 
 
 
1. SAKRAMENT   CHRZTU  ŚWIĘTEGO :
 
 

* zaświadczenie , że osoba  zamieszkuje na terenie parafii;

* zaświadczenie o zawarciu  sakramentu małżeństwa w obliczu Boga i  Kościoła; ( w przypadku
                                                                                           rodziców dziecka  nowo narodzonego )

* uczestniczyć w życiu parafialnym;

* odpis aktu urodzenia  dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;

* dowód osobisty osoby  zgłaszającej;

* dane rodziców chrzestnych   jak :

                            * imię i nazwisko , data urodzenia , dokładny adres oraz   zaświadczenie  od 
                               proboszcza dotyczące życia religijnego;  ( spoza naszej parafii )

                            * nauka przed chrztem dla rodziców  chrzestnych – piątek  po  wieczornej Mszy Św.

   Spotkanie jest obowiązkowe dla rodziców i   rodziców   chrzestnych;

                            * CHRZEST  w NIEDZIELĘ  O  GODZ. 12.00
 
 
 
 
2. SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA
 
 

* zaświadczenie o  zamieszkaniu jednej ze stron na terenie parafii;

* zgłoszenie się do biura  parafialnego na 3 miesiące przed planowaną   uroczystością  zawarcia
          związku małżeństwa;
 
dokumenty :
 
* metryka chrztu św. dla osób  będących z poza naszej parafii , data tego  zaświadczenia musi  być
          wystawiona w okresie 6 ostatnich miesięcy  przez miejscowego proboszcza;

* pisemne potwierdzenie  ukończenia kursu przedmałżeńskiego;

* świadectwo z oceną religii   ( ostatnia klasa szkoły średniej );

* nauki przedślubne  przeprowadzone przez kapłana;

* nauki przedślubne  przeprowadzone w Poradnictwie Rodzinnym.
 
 

 
3. SPRAWY ZWIĄZANE  Z  POGRZEBEM
 
* ustalenie terminu i godziny  pochówku oraz miejsce ceremoni pogrzebowych  ( kościół parafialny
                                                                                                                      lub  kaplica cmentarna ) w parafii;

* odpis aktu zgonu z Urzędu  Stanu Cywilnego;

* gdy osoba nie pochodzi z  tej parafii , podanie podstawowych informacji o  życiu sakramentalnym;

* załatwienie sprawy pochówku  w biurze Zarządu Cmentarza;

* wybranie Zakładu  Pogrzebowego;
 
                                                                                                                                                                                                                 Powrót do góry strony.
 
 
 
 
84-300  Lębork
ul. Teligi 22
tel.(059) 863 18 18